Wskazówki do
Fantastycznej
 Współpracy

Fakultatywne. Jakże przydatne.

Spróbujmy do naszej współpracy zaprosić Inspirację. Tylko z Nią mamy szansę stworzyć naprawdę Fantastyczny Projekt. Jako autonomiczny, twórczy byt, potrzebuje ona odpowiednich warunków, aby zaistnieć. Spróbujmy je wywołać!

Odrobina wolności

Jestem projektantką. Motorem moich działań jest poszukiwanie estetyki, klarowności i głębi przekazu. Obszar tych poszukiwań to mój naturalny habitat.

Najlepsza, najbardziej efektywna współpraca to taka, w której zawierzasz mi działania w obrębie mojej dziedziny i skupiasz swoją energię na Twojej.

Otwartość umysłu

Może się zdarzyć tak, że po prezentacji projektu graficznego będziesz niezadowolony_a z rezultatu. To normalne, zdarza się i jest absolutnie OK.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zamiast wskazówki dot. zmiany formy (typu: przesuń, powiększ, zmień kolor) wolałabym usłyszeć potrzebę, która za tym stoi, np:

  • potrzeba kontrastu
  • przejrzystości
  • minimalizmu
  • wyrazistości komunikatu

W ten sposób, zostawisz mi szerokie pole plastycznego wyboru, a nie ograniczysz go.

W innych słowach: w ten sposób zwiększysz nam szansę na kreatywne rozwiązanie problemu.

Zaufanie

Zlecając mi ten projekt okazujesz mi swoje zaufanie. To piękne i bardzo to doceniam. Jeśli to zaufanie przejawi się również na etapach poszukiwania konceptu i projektowania, praca w służbie dla Twojego biznesu to będzie to dla mnie wielką, czystą, kosmiczną przyjemnością. A przyjemność i lekkość to otwarte wrota dla Inspiracji i zaproszenie FANTASTYCZNOŚCI do projektu!

Jeśli nie będziesz kontrolować tego, czego nie musisz kontrolować, dajesz mi szansę wykazać się w mojej dziedzinie!

I co, projektujemy razem?

Do usłyszenia!